dış ortam kioskları

dış ortam kioskları

Dış ortam cihazları ağırlıklı olarak bilgilendirme ve hizmete dayalı sistemlerdir. Birçoğu insansız ve güvenlik olmayan darbe ve müdahaleye açık mekânlarda olur.